Dział fizjoterapii wykorzystujący lecznicze działanie ciepła, zimna, prądów, ultradźwięków i innych czynników fizycznych. CM Laryska ma do dyspozycji działanie poprzez:

  • laser
  • jonoforeza
  • prądy diadynamiczne
  • prądy Trauberta
  • prądy Kotza
  • ultradźwięki
  • pole magnetyczne
  • krioterapia

Mamy też możliwość wykonywania terapii skojarzonych np. fono i elektroforeza

  tel. + 48 668 129 630